Artikel 1 Begripsbepalingen/ definities
1.1 TopValet is aanbieder van parkeerfaciliteiten vlakbij Schiphol.
1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij TopValet een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteiten.
1.3 Parkeerperiode: de periode dat het voertuig van de reiziger zich op ons terrein bevindt, ingaand op datum en tijd dat het voertuig door de reiziger bij ons geparkeerd is tot dag en tijd dat de reiziger weer van ons terrein verlaten heeft.

Artikel 2 De Parkeerfaciliteiten
2.1 De reiziger kan een reservering voor een parkeerplaats bij TopValet maken via internet of telefonisch. In deze reservering dient te worden aangegeven: de exacte parkeerperiode (vertrek- en aankomstdatum), de vertrek- en aankomsttijd alsmede het vluchtnummer en het merk, type en kenteken van het voertuig. Tevens relevant is een telefoonnummer en een e-mailadres.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.
2.3 TopValet beschouwt het als haar recht om reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 Reservering
3.1 De reiziger kan tot twaalf uur voor de aankomsttijd op de parkeerfaciliteit, een reservering maken.
3.2 Om misverstanden te voorkomen dient U zorgvuldig de tijd te melden van terugkomst. Indien U dit niet doet, staan wij tevergeefs op u te wachten! De extra kosten hiervoor moeten wij aan U doorberekenen en bedragen € 25,00 per extra rit! Vanzelfsprekend geldt dit niet voor vertragingen!

Artikel 4 Betaling
4.1 De reiziger dient bij aankomst op de parking de kosten van de totale parkeerperiode te voldoen. De betaling geschiedt per PIN.
4.2 De reiziger kan tevens bij boeking het totale bedrag op onze bankrekening voldoen. Indien de betaling bij aankomst op de parkeerfaciliteit niet is bijgeschreven op onze rekening, dient het totale bedrag alsnog per PIN voldaan te worden aan TopValet.
4.3 De zakelijke reiziger kan op verzoek en na goedkeuring door onze administratie een maandelijkse factuur krijgen van de parkeerkosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
4.4 Mocht de reiziger na betaling een factuur wensen, dient dit bij de reservering worden aangegeven.

Artikel 5 Wijziging
5.1 TopValet beschouwt het als haar recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging zal niet worden verwerkt bij eerder gemaakte reserveringen.
5.2 Wijzigingen met betrekking tot de door de reiziger gemaakte reservering kunnen telefonisch worden doorgegeven.

Artikel 6 Annulering
Gratis annuleren kan tot 6 uur voor vertrek. Voor annuleringen binnen 6 uur voor vertrek rekenen wij €15,00 administratiekosten.

Artikel 7 Parkeren
De reiziger dient het voertuig te parkeren op aanwijzingen van ons personeel.

Artikel 8 Privacy
TopValet werkt met moralistische standaarden en waardeert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden daarom in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid TopValet
9.1 Het parkeren door de reiziger op ons terrein, geschiedt op eigen risico van de reiziger. Hierop zijn geen uitzonderingen.
9.2 TopValet sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade of inbraak uit.
9.3 Indien wij Uw bagage helpen in-, en uitladen, dient U zich ervan bewust te zijn, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan of door Uw persoonlijke eigendommen.

Artikel 10 Slotbepaling
10.1 TopValet is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
10.3 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade komt te vervallen wanneer het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeertijd aan het einde van de parkeerperiode bij TopValet is gemeld.

 

Call Now Button